Skip to the content

Persondatapolitik

På Sdr. Omme Hotel og Kro ApS ønsker vi altid at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Sdr. Omme Hotel og Kro ApS ønsker med denne politik at kortlægge hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 

 1. Dataansvarlig

Sdr. Omme Hotel og Kro ApS driver Kro og Hotel drift, der med restaurant, mødelokaler, selskabslokaler og 21 værelser, kan imødekomme mange behov.

Sdr. Omme Hotel og Kro ApS (benævnes herefter som Sdr. Omme Kro) er dataansvarlig.

Sdr. Omme Kro’s kontaktoplysninger er:

Sdr. Omme Hotel og Kro ApS

Hovedgaden 1

7260 Sdr. Omme

Att: Torben Hansen

Sdr. Omme Kro udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning og de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Sdr. Omme Kro, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles og opbevares af Sdr. Omme Kro.

 

 1. Hvordan indsamler Sdr. Omme Kro personoplysninger?

Sdr. Omme Kro indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Sdr. Omme Kros serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Sdr. Omme Kros serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • I forbindelse med brug af Sdr. Omme Kros digitale ydelser.
 • Ved abonnement på Sdr. Omme Kros nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via TV-overvågning.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven. TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved hotellets indgang, i gæste- og medarbejderområder i reception og bar samt ved vareindlevering

 

 1. Hvilke informationer indsamler Sdr. Omme Kro?

Sdr. Omme Kro indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Kreditkortoplysninger – eventuelt som garanti for din reservation.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen Sdr. Omme Kros digitale serviceydelser.
 • Feedback via vores kundeundersøgelser.
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Sdr. Omme Kro personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Sdr. Omme Kro mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig. Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Sdr. Omme Kro det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Sdr. Omme Kro i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner. I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Sdr. Omme Kros vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

 1. Hvad er formålet med indsamlingen?

Sdr. Omme Kro indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik. Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Sdr. Omme Kro indsamler samt formålet med indsamlingen.

Sdr. Omme Kros formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af serviceydelser.
 • Tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Opfyldelse af lovkrav

 

 1. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Sdr. Omme Kro baserer behandlingen af dine personoplysninger. Sdr. Omme Kro kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Sdr. Omme Kro behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Behandlingen kan også finde sted for at Sdr. Omme Kro kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette. Af legitime interesser, som Sdr. Omme Kro forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af serviceydelser.

Oplyser du Sdr. Omme Kro om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Sdr. Omme Kro oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Sdr. Omme Kro generelt. I nogle tilfælde vil Sdr. Omme Kro modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende. I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Sdr. Omme Kros vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Sdr. Omme Kro ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Sdr. Omme Kro er pålagt at registrere.

 

 1. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Sdr. Omme Kro behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Sdr. Omme Kro har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Sdr. Omme Kro har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Sdr. Omme Kro alle oplysninger, som ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Sdr. Omme Kro efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan ved skriftlig anmodning til Sdr. Omme Kro enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse. Du kan også kontakte Sdr. Omme Kro, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Sdr. Omme Hotel og Kro ApS

Hovedgaden 1

7260 Sdr. Omme

Att: Torben Hansen

Sdr. Omme Kro vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Sdr. Omme Kro, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Sdr. Omme Kro kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

 1. Hvis du ansøger om en stilling hos Sdr. Omme Kro

Når du søger en stilling hos Sdr. Omme Kro behandles de oplysninger, som du har givet Sdr. Omme Kro i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. Sdr. Omme Kro har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Hvis du bliver ansat ved Sdr. Omme Kro, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med persondatapolitik for medarbejdere, som er vedlagt en ansættelseskontrakt. Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i op til 6 måneder efter afslaget er givet.

Sdr. Omme Kro kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Sdr. Omme Kro beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Sdr. Omme Kro behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Sdr. Omme Kro sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Sdr. Omme Kro via e-mail: kontor(at)sdr-omme-kro.dk eller via telefon 75341700.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 

 1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Sdr. Omme Kro beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Sdr. Omme Kro har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Sdr. Omme Kro kontrollerer deres faktiske adgang gennem login.

For at undgå datatab tager Sdr. Omme Kro løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Sdr. Omme Kro underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Sdr. Omme Kros sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Sdr. Omme Kros interne systemer benytter Sdr. Omme Kro sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Sdr. Omme Kro har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Sdr. Omme Kro udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc.

Sdr. Omme Kro kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Sdr. Omme Kro sletter dine personoplysninger, når Sdr. Omme Kro efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 1. Cookies

Sdr. Omme Kro anvender ikke cookies til digitale ydelser.

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Sdr. Omme Kros behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Sdr. Omme Hotel og Kro ApS

Hovedgaden 1

7260 Sdr Omme

Att.: Torben Hansen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Sdr. Omme Kros hjemmeside.

Datoen for sidste revision af politikken, September 2019.

undefined