Skip to the content

En kongelig privilegeret kro

Kroen er grundlagt i 1780 har siden haft kongeligt privilegium. I 1283 blev det indføjet i Rigsloven, at det var kongens opgave at sørge for, at der på passende steder i Danmark fandtes overnatnings- og spisesteder, hvor de vejfarende kunne tage ind.

Udover at huse de vejfarende bestod privilegiet i, at de måtte brænde brændevin, brygge øl og bage brød til andet end eget forbrug, foruden at kroerne var fritaget for borgerligt ombud, herunder fritaget for indkvartering af soldater. Læs mere her om hvad det vil sige at være kongelig privilegeret https://kongekronekroer.dk/historien

undefined